LOFOTHAVN
- En lokal møteplass
for en hel verden

Nordland Museum via Wikimedia Commons

SVOLVÆR HAR ALLTID UTTRYKT
DET MODERNE I LOFOTEN

Svolvær
Nordland Museum via Wikimedia Commons
Selv om Svolvær regnes som det yngste fiskeværet i Lofoten, vokste det raskt til å bli et sentrum for Lofotfisket. Da Hurtigruten i 1893 begynte med anløp i Svolvær førte det til at en stor del av transporten av folk, post og matforsyninger gikk gjennom Svolvær. Svolvær ble knutepunktet og er det fremdeles i dag.

KORT FORTALT :

Våren 2001 gikk en konstellasjon av engasjerte mennesker sammen om å kjøpte bygget som i dag huser Bacalao.

2002 - Bacalao åpner.
2003 - ideen om et sosialt bygg som skal være en møteplass og stor-resepsjon for Lofoten utvikles.
2004 - den gamle bryggen kjøpes.
2006/2007 - avgjørelsen om å realisere det moderne Lofothavn tas.
2009 - åpning av DuVerden, Lofoten Suite Hotel, ArtLofoten, Lex Lofoten, Rødsand Libris, Lofotposten kontorer m.m

Berg bilforhandler
Nordland Museum via Wikimedia Commons
 “En svolværfisker priset alltid sesongen ved å kysse den første skreien han dro over ripa, midt på kjeften.”

Location, Location, Location

Svolvær ligger på skjærene ute i havet som et symbol på Lofoten. Den unike nærheten byen har til den menneskelig aktivitet på klippeøyene langt ute i havet gjør byen spesiell.

Når man kommer med Hurtigruten ser man først fiskegjellene, de store trekonstruksjonene som symboliserer fortid og nåtid. Kaiene som har vært øyrikets livsåre strekker seg ut fra land for å ønske velkommen. Når blikket glir innover treffer man det moderne; sliphallene som representerer den tradisjonsrike verkstedindustrien fra da motoren gjorde sitt inntog i fiskeriene. Og i dag, moderne bygg med overnatting, mat og kultur.

Naturen som pakker inn byen er så mektig at det er først når man nesten ligger helt ved kai man ser lysets by, Svolvær. Livet som utspiller seg i denne kompakte byen inneholder liv fra eldgamle tradisjoner og moderne samfunn. Særegenheten man har i Lofoten med kombinasjonen av det gamle, det nye og naturen er fantastisk. Det har en tiltrekningskraft for både de som lengter til naturen og historiens stillhet og de som ser etter det urbane liv.

Berg - Volkwagen
Nordland Museum via Wikimedia Commons

INGEN TORSK, INGEN BY

Nærheten til havet og fisket og den beskyttede havna er grunnlaget for bosetningen i Svolvær. Handelen med fisk har alltid vært basis for stedets eksistens. Torget har de siste 20 årene forandret seg fra å være en plass med brygger og fergekai til i dag å være en møteplass utrustet med en moderne landskapsarkitektur, kunst, markeder, restauranter, hoteller og kunnskapsarbeidsplasser. Tidligere holdt den gamle Berg & Co bryggen til her, med Volkswagen verksted der vi dag finner Bacalao.

Svolvær er historisk en utelivsby. Under Lofotfisket var det på det meste registrert 7.800 fiskere for Svolvær. Det var vintre da opptil 12.000 fiskere befolket byen på søndager, en femdobling av folketallet. Alle fiskerne, sjøfolkene fra jektene, galeasene, dampskipene og reisende med hurtigruten bygde dagens Svolvær.